Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1018 1018 Søgne. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 215 78 37 41  187  163 24 65
1952 3 280 90 43 47  144  149 -5 42
1953 3 322 92 38 54  163  188 -25 29
1954 3 351 73 25 48  203  186 17 65
1955 3 416 81 31 50  217  173 44  123
1956 3 539 74 26 48  205  230 -25 23
1957 3 562 75 29 46  261  206 55  101
1958 3 663 69 29 40  176  176 - 40
1959 3 703 67 32 35  170  204 -34 1
1960 3 704 85 38 47  223  190 33 70
1961 3 774 68 29 39  201  174 27 66
1962 3 840 87 35 52  196  192 4 56
1963 3 896 94 38 56  206  191 15 71
19642 4 020 85 29 56  207  175 32 88
1965 4 108 99 49 50  209  205 4 54
1966 4 162 85 31 54  200  197 3 98
1967 4 260 86 43 43  233  223 10 53
1968 4 313 90 50 40  246  196 50 84
1969 4 397 98 45 53  353  257 96  145
1970 4 542 89 37 52  345  269 76  131
1971 4 673 84 40 44  357  199  158  198
1972 4 871  102 43 59  421  231  190  260
1973 5 131 99 39 60  372  246  126  185
1974 5 316  108 40 68  408  316 92  160
1975 5 476  103 40 63  447  278  169  232
1976 5 708  106 48 58  455  261  194  252
1977 5 960  106 34 72  405  255  150  221
1978 6 181  103 50 53  342  329 13 67
1979 6 248 88 38 50  330  286 44 93
1980 6 341  103 40 63  309  286 23 84
1981 6 425  120 45 75  355  307 48  123
1982 6 548 85 54 31  357  274 83  114
1983 6 662  107 40 67  480  323  157  224
1984 6 886 98 54 44  317  354 -37 7
1985 6 893 73 39 34  313  342 -29 7
1986 6 900 96 54 42  384  299 85  128
1987 7 028 94 33 61  430  291  139  203
1988 7 231  109 47 62  422  356 66  122
1989 7 353  100 40 60  443  368 75  133
1990 7 486  133 47 86  422  413 9 99
1991 7 585  108 54 54  359  368 -9 44
1992 7 629  143 39  104  459  351  108  216
1993 7 845  110 46 64  457  379 78  139
1994 7 984  109 50 59  391  344 47  107
1995 8 091 99 59 40  423  358 65  106
1996 8 197  117 58 59  435  407 28 89
1997 8 286  111 54 57  549  379  170  227
1998 8 513  129 55 74  511  381  130  196
1999 8 709  147 69 78  580  438  142  220
2000 8 929  118 53 65  548  445  103  167
2001 9 096  116 65 51  542  461 81  133
2002 9 229  123 67 56  540  458 82  138
2003 9 367 99 66 33  494  467 27 59
2004 9 426  132 52 80  512  465 47  121
2005 9 547 99 56 43  470  447 23 62
2006 9 609  132 67 65  545  476 69  134
2007 9 743  136 65 71  702  465  237  307
2008 10 050  142 57 85  723  443  280  367
2009 10 417  138 64 74  599  579 20 92
2010 10 509  136 61 75  783  662  121  200
2011 10 709  132 57 75  718  648 70  146
2012 10 855 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 9 personer overført fra 1020 Holum til 1018 Søgne og 44 personer fra 1021 Øyslebø til 1018 Søgne.

Standardtegn i tabeller