Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1016 1016 Øvrebø. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  924 17 15 2 45 63 -18 -16
1952  908 16 11 5 62 64 -2 3
1953  911 19 7 12 48 55 -7 5
1954  916 13 5 8 53 50 3 11
1955  927 22 8 14 57 65 -8 8
1956  935 22 12 10 44 44 0 10
1957  945 17 8 9 43 52 -9 0
1958  945 24 15 9 52 74 -22 -13
1959  932 20 5 15 52 59 -7 8
1960  940 23 13 10 64 84 -20 -7
1961  933 20 9 11 65 54 11 22
1962  955 13 10 3 67 66 1 4
1963  959 16 9 7 59 61 -2 5
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1016 Øvrebø (unntatt 39 personer overført til 1017 Songdalen) en del av 1014 Vennesla.

Standardtegn i tabeller