Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1015 1015 Hægeland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  934 11 9 2 33 78 -45 -43
1952  891 18 6 12 39 48 -9 3
1953  894 15 11 4 30 61 -31 -27
1954  867 15 12 3 44 56 -12 -9
1955  858 22 8 14 51 60 -9 12
1956  870 19 5 14 56 54 2 16
1957  886 20 12 8 41 64 -23 -15
1958  871 22 6 16 35 58 -23 -7
1959  864 20 6 14 40 39 1 15
1960  879 11 9 2 39 50 -11 -4
1961  875 16 12 4 51 63 -12 -8
1962  867 16 15 1 34 58 -24 -23
1963  844 18 7 11 60 66 -6 5
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 1015 Hægeland en del av 1014 Vennesla.

Standardtegn i tabeller