Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1013 1013 Tveit. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 825 45 15 30  113  172 -59 -29
1952 1 796 48 14 34  143 73 70  104
1953 1 900 55 20 35  170 95 75  110
1954 2 010 39 18 21  192  202 -10 11
1955 2 021 39 19 20  185  184 1 26
1956 2 047 55 22 33  192  176 16 49
1957 2 096 50 20 30  233  172 61 91
1958 2 187 63 24 39  235  147 88  127
1959 2 314 59 18 41  214  215 -1 40
1960 2 354 64 20 44  234  213 21 87
1961 2 441 67 16 51  206  151 55  106
1962 2 547 75 23 52  277  202 75  127
1963 2 674 54 24 30  258  237 21 51
1964 2 725 53 14 39  283  245 38 77
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1011 Tveit en del av 1001 Kristiansand.

Standardtegn i tabeller