Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1012 1012 Oddernes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 8 021  203 48  155  954  604  350  505
1952 8 526  241 48  193 1 108  601  507  700
1953 9 226  278 57  221 1 211  619  592  813
1954 10 039  309 39  270 1 152  747  405  675
1955 10 714  293 64  229 1 390  864  526  648
1956 11 362  298 61  237 1 208  792  416  653
1957 12 015  285 49  236 1 343 1 045  298  534
1958 12 549  339 61  278 1 352 1 144  208  486
1959 13 035  336 64  272 1 497  967  530  802
1960 13 837  365 87  278 1 661 1 214  447  778
1961 14 615  366 81  285 1 908 1 136  772 1 057
1962 15 672  416 79  337 1 934 1 306  628  965
1963 16 637  419  106  313 2 126 1 608  518  831
1964 17 468  452 90  362 2 357 1 519  838 1 200
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1012 Oddernes en del av 1001 Kristiansand.

Standardtegn i tabeller