Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1011 1011 Randesund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 131 21 10 11 85 99 -14 -3
1952 1 128 24 12 12 45 61 -16 -4
1953 1 124 28 8 20 60 68 -8 12
1954 1 136 17 5 12 65 73 -8 4
1955 1 140 22 5 17  101 52 49 67
1956 1 207 23 12 11 95 69 26 37
1957 1 244 26 9 17  135 76 59 76
1958 1 320 29 14 15  102  107 -5 10
1959 1 330 35 16 19 96 79 17 36
1960 1 366 28 13 15  112  120 -8 -4
1961 1 362 33 14 19  146 83 63 82
1962 1 444 35 12 23  155  117 38 61
1963 1 505 35 14 21  207  127 80  101
1964 1 606 48 17 31  172  137 35 66
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 1011 Randesund en del av 1001 Kristiansand.

Standardtegn i tabeller