Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0939 0939 Hylestad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  669 9 7 2 14 26 -12 -10
1952  659 15 4 11 19 14 5 16
1953  675 10 10 - 11 30 -19 -19
1954  656 19 4 15 8 25 -17 -2
1955  654 8 2 6 8 21 -13 -2
1956  652 15 4 11 22 15 7 18
1957  670 10 4 6 26 28 -2 4
1958  674 9 8 1 21 25 -4 -3
1959  671 7 6 1 10 45 -35 -34
1960  637 12 6 6 16 30 -14 24
1961  661 6 9 -3 19 15 4 1
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0939 Hylestad en del av 0940 Valle.

Standardtegn i tabeller