Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0936 0936 Hornnes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst2
1951 1 351 20 12 8 32 61 -28 -20
1952 1 331 24 12 12 49 54 -10 2
1953 1 333 19 15 4 56 50 8 12
1954 1 345 21 14 7 60 61 -1 6
1955 1 351 20 22 -2 72 86 -14 -4
1956 1 347 21 17 4 84 85 4 8
1957 1 355 20 15 5 61  120 -49 -44
1958 1 311 12 18 -6 79  102 -23 -29
1959 1 282 14 15 -1 76 77 -1 -2
19603 . . . . . . . .
1  Før 1960 er flyttinger fra og til utlandet ikke medregnet fordi det ikke finnes Folketellingshefte 1960 for 0936 Hornnes.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1.1.1960 ble 0936 Hornnesl en del av 0937 Evje og Hornnes.

Standardtegn i tabeller