Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0934 0934 Vegusdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  859 21 16 5 38 57 -19 -14
1952  845 12 8 4 48 60 -12 -8
1953  837 18 12 6 31 84 -53 -47
1954  790 13 4 9 27 59 -32 -23
1955  767 6 9 -3 24 36 -12 -8
1956  759 9 6 3 49 33 16 19
1957  778 10 3 7 31 53 -22 -15
1958  763 9 13 -4 33 52 -19 -23
1959  740 6 10 -4 20 74 -54 -58
1960  682 8 4 4 66 77 -11 -1
1961  681 10 7 3 33 45 -12 -9
1962  672 1 8 -7 28 53 -25 -32
1963  640 6 15 -9 34 44 -10 -19
1964  621 8 2 6 44 59 -15 -9
1965  612 7 9 -2 33 50 -17 -19
1966  593 19 9 10 29 50 -21 -11
19672 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1967 ble 0934 Vegusdal en del av 0928 Birkenes.

Standardtegn i tabeller