Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0933 0933 Herefoss. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  580 12 3 9 34 40 -6 3
1952  583 17 7 10 31 35 -4 6
1953  589 23 13 10 26 44 -18 -8
1954  581 13 5 8 38 29 9 17
1955  598 14 4 10 22 23 -1 2
1956  600 9 3 6 31 37 -6 -
1957  600 10 7 3 41 25 16 19
1958  619 8 6 2 24 43 -19 -17
1959  602 8 5 3 30 38 -8 -5
1960  597 9 5 4 51 39 12 15
1961  612 6 1 5 20 42 -22 -17
1962  595 13 3 10 17 27 -10 -
1963  595 10 5 5 22 24 -2 3
1964  598 10 9 1 28 21 7 8
1965  606 12 6 6 10 17 -7 -1
1966  605 10 4 6 15 41 -26 -20
19672 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1967 ble 0933 Herefoss en del av 0928 Birkenes.

Standardtegn i tabeller