Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0932 0932 Mykland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  732 18 4 14 36 32 4 18
1952  750 14 1 13 22 37 -15 -2
1953  748 11 6 5 24 44 -20 -15
1954  733 13 6 7 18 41 -23 -16
1955  717 9 9 - 43 33 10 6
1956  723 14 8 6 29 40 -11 -5
1957  718 11 8 3 21 47 -26 -23
1958  695 13 7 6 31 18 13 19
1959  714 15 8 7 17 46 -29 -22
1960  692 6 7 -1 25 46 -21 -17
1961  675 6 15 -9 24 29 -5 -14
1962  661 9 6 3 22 46 -24 -21
1963  640 12 7 5 13 18 -5 -
1964  640 6 10 -4 21 45 -24 -28
1965  612 12 6 6 31 40 -9 -3
1966  609 9 5 4 19 28 -9 -5
19672 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1967 ble 0932 Mykland en del av 0919 Froland.

Standardtegn i tabeller