Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0931 0931 Tovdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  255 3 1 2 2 24 -22 -20
1952  235 6 2 4 2 14 -12 -8
1953  227 3 3 - 2 4 -2 -2
1954  225 2 3 -1 6 9 -3 -4
1955  221 2 - 2 4 17 -13 -10
1956  211 7 2 5 7 9 -2 3
1957  214 2 3 -1 8 10 -2 -3
1958  211 1 3 -2 6 13 -7 -9
1959  202 4 3 1 4 10 -6 -5
1960  197 2 3 -1 11 8 3 -2
1961  195 2 - 2 7 10 -3 -1
1962  194 3 4 -1 2 10 -8 -9
1963  185 2 2 - 5 9 -4 -4
1964  181 1 - 1 6 8 -2 -1
1965  180 - 1 -1 4 16 -12 -13
1966  167 2 3 -1 - 5 -5 -6
19672 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1967 ble 0931 Tovdall en del av 0929 Åmli.

Standardtegn i tabeller