Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0930 0930 Gjøvdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst2
1951  390 10 3 7 17 29 -11 -4
1952  386 4 7 -3 20 11 9 6
1953  392 9 3 6 11 8 3 9
1954  401 4 9 -5 2 12 -10 -15
1955  386 4 6 -2 9 10 -1 -2
1956  384 4 8 -4 14 21 -7 -11
1957  373 5 6 -1 13 7 8 7
1958  380 3 4 -1 16 18 -2 -3
1959  377 2 6 -4 5 16 -11 -15
19603 . . . . . . . .
1  Før 1960 er flyttinger fra og til utlandet ikke medregnet fordi det ikke finnes Folketellingshefte 1960 for 0930 Gjøvdal.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1.1.1960 ble 0930 Gjøvdal en del av 0929 Åmli.

Standardtegn i tabeller