Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0927 0927 Høvåg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 446 12 18 -6 64 90 -26 -32
1952 1 414 28 23 5 51 77 -26 -21
1953 1 393 17 14 3 48 72 -24 -21
1954 1 372 16 19 -3 66 98 -32 -35
1955 1 337 16 18 -2 74  109 -35 -18
1956 1 319 17 22 -5 74 78 -4 -9
1957 1 310 13 21 -8 75 58 17 9
1958 1 319 19 10 9 69 59 10 19
1959 1 338 17 14 3 72 63 9 12
1960 1 350 13 17 -4 57 59 -2 -5
1961 1 345 16 19 -3 50 62 -12 -15
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0927 Høvåg en del av 0926 Lillesand.

Standardtegn i tabeller