Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0925 0925 Eide. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951  555 8 3 5 26 28 -2 3
1952  558 12 7 5 24 45 -21 -16
1953  542 11 3 8 15 34 -19 -11
1954  531 6 3 3 22 33 -11 -8
1955  523 5 5 - 32 38 -6 34
1956  557 11 5 6 23 35 -12 -6
1957  551 5 8 -3 21 45 -24 -27
1958  524 10 9 1 16 23 -7 -6
1959  518 5 5 - 45 50 -5 -5
1960  513 5 4 1 24 34 -10 -3
1961  510 4 8 -4 23 25 -2 -6
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 22 personer overført fra 0925 Eide til 0926 Lillesand, resten av 0925 Eide ble overført til 0924 Landvik.

Standardtegn i tabeller