Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0924 0924 Landvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 969 26 21 5 65  105 -40 -35
1952 1 934 34 23 11 80 82 -2 9
1953 1 943 26 22 4 67  100 -33 -29
1954 1 914 44 20 24 71  106 -35 -11
1955 1 903 32 16 16 66 90 -24 -3
1956 1 900 31 17 14 88  100 -12 2
1957 1 902 35 17 18 75  121 -46 -28
1958 1 874 32 20 12  104 91 13 25
1959 1 899 26 17 9 80  125 -45 -36
1960 1 863 33 18 15  105 99 6 17
1961 1 880 48 16 32  107 99 17 49
19622 2 433 30 35 -5  128  175 -47 -52
1963 2 381 42 30 12  141  118 23 35
1964 2 416 45 31 14 93  144 -51 -37
1965 2 379 42 29 13  160  128 32 45
1966 2 424 50 27 23  140  138 2 23
1967 2 447 51 25 26  212  165 47 73
1968 2 520 41 26 15  200  152 48 64
1969 2 584 48 31 17  184  116 68 87
1970 2 671 69 29 40  261  180 81  110
19713 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0924 Landvik og 0925 Eide (unntatt 22 personer) slått sammen til en kommune 0924 Landvik.
3  1.1.1971 ble 0924 Landvik en del av 0904 Grimstad.

Standardtegn i tabeller