Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0923 0923 Fjære. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 4 968 86 44 42  284  207 77  119
1952 5 087  109 53 56  245  229 16 72
1953 5 159 95 49 46  284  250 34 80
1954 5 239  118 59 59  257  252 5 64
1955 5 303 86 54 32  255  234 21 -23
1956 5 280 95 59 36  344  242  102  138
1957 5 418  101 53 48  316  268 48 96
1958 5 514  110 46 64  362  420 -58 6
1959 5 520  105 58 47  300  392 -92 -45
19602 5 131 93 55 38  290  298 -8 53
1961 5 184  102 60 42  270  245 25 67
1962 5 251 92 56 36  372  314 58 94
1963 5 345 97 70 27  319  281 38 65
1964 5 410  103 46 57  326  245 81  138
1965 5 548  102 60 42  380  332 48 90
1966 5 638  110 59 51  360  297 63  122
1967 5 760  104 68 36  412  314 98  134
1968 5 894 95 53 42  419  311  108  123
1969 6 017  123 59 64  377  321 56  126
1970 6 143  119 75 44  502  502 - 46
19713 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.1.1960 ble 344 personer overført fra 0923 Fjære til 0904 Grimstad.
3  1.1.1971 ble 0923 Fjære en del av 0904 Grimstad.

Standardtegn i tabeller