Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0920 0920 Øyestad. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 4 826 91 45 46  260  199 61  107
1952 4 933  113 38 75  191  183 8 83
1953 5 016  102 51 51  247  197 50  101
1954 5 117  100 48 52  249  184 65  117
1955 5 234  106 46 60  296  268 28 75
1956 5 309  113 54 59  347  270 77  136
1957 5 445  130 59 71  307  303 4 75
1958 5 520  117 39 78  324  281 43  121
1959 5 641  115 51 64  342  337 5 69
1960 5 710  111 53 58  376  361 15 58
1961 5 768  137 59 78  281  324 -43 35
1962 5 803  123 68 55  321  393 -72 -17
1963 5 786  119 44 75  348  380 -32 43
1964 5 829  115 66 49  376  339 37 86
1965 5 915  130 44 86  382  360 22  108
1966 6 023  116 70 46  355  342 13 93
1967 6 116  119 56 63  500  361  139  202
1968 6 318  123 61 62  426  367 59  122
1969 6 440  125 66 59  426  378 48  120
1970 6 560  131 50 81  552  435  117  198
1971 6 758  123 64 59  468  363  105  161
1972 6 919  132 56 76  464  393 71  149
1973 7 068  136 68 68  474  412 62  132
1974 7 200  116 60 56  463  421 42  103
1975 7 303  129 61 68  476  465 11 73
1976 7 376  132 74 58  404  420 -16 41
1977 7 417  111 59 52  548  404  144  196
1978 7 613  121 62 59  560  426  134  193
1979 7 806  110 72 38  526  417  109  147
1980 7 953  119 69 50  471  438 33 82
1981 8 035  121 66 55  564  419  145  204
1982 8 239  112 73 39  485  482 3 41
1983 8 280  116 73 43  467  455 12 57
1984 8 337  130 88 42  499  431 68  111
1985 8 448 91 73 18  516  545 -29 -19
1986 8 429  134 75 59  584  510 74  133
1987 8 562  114 71 43  598  533 65  101
1988 8 663  112 67 45  514  527 -13 37
1989 8 700  121 93 28  521  599 -78 -56
1990 8 644  123 67 56  507  527 -20 35
1991 8 679  114 78 36  469  500 -31 5
19922 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1992 ble 0919 Øyestad en del av 0906 Arendal.

Standardtegn i tabeller