Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0918 0918 Moland, 0918 Austre Moland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 470 32 15 17 96 82 14 31
1952 1 501 25 14 11 71 72 -1 10
1953 1 511 23 12 11 76 72 4 15
1954 1 526 21 16 5  104 94 10 15
1955 1 541 30 16 14  111 90 21 9
1956 1 550 22 6 16 94  126 -32 -16
1957 1 534 25 18 7 67 91 -24 -17
1958 1 517 34 10 24 88 64 24 48
1959 1 565 29 13 16 77 88 -11 5
1960 1 570 34 8 26 90  138 -48 -14
1961 1 556 35 15 20  104 73 31 51
19622 5 970 86 59 27  229  243 -14 13
1963 5 983 99 63 36  216  243 -27 9
19643 5 987  101 66 35  213  223 -10 25
1965 6 012 95 56 39  224  238 -14 25
1966 6 037 99 68 31  268  284 -16 -56
1967 5 981 96 76 20  293  234 59 79
1968 6 060  110 66 44  282  269 13 61
1969 6 121  115 70 45  295  255 40 93
1970 6 214  103 49 54  368  348 20 83
1971 6 297  109 52 57  456  276  180  237
1972 6 534  131 60 71  377  295 82  160
1973 6 694  111 55 56  446  351 95  154
1974 6 848  115 74 41  378  379 -1 34
1975 6 882  130 73 57  468  408 60  118
1976 7 000  113 57 56  320  358 -38 18
1977 7 018  103 51 52  413  330 83  134
1978 7 152  100 87 13  453  367 86  102
1979 7 254  107 52 55  322  294 28 83
1980 7 337 94 68 26  384  360 24 50
1981 7 387 99 71 28  339  315 24 53
1982 7 440 97 58 39  428  346 82  121
1983 7 561 92 56 36  375  364 11 47
1984 7 608  100 71 29  433  363 70 99
1985 7 707 87 69 18  438  311  127  142
1986 7 849 84 76 8  468  399 69 76
1987 7 925 89 76 13  382  367 15 34
1988 7 959  109 76 33  466  458 8 39
1989 7 998  101 65 36  437  422 15 48
1990 8 046  112 86 26  480  406 74  102
1991 8 148  110 79 31  380  469 -89 -58
19924 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble del av 0914 Tvedestrand (375 personer), 0916 Flosta, 0917 Stokke og 0918 Austre Moland slått sammen til en kommune 0918 Moland.
3  Ved grenseregulering 1.1.1964 ble 5 personer overført fra 0918 Moland til 0914 Tvedestrand.
4  1.1.1992 ble 0918 Moland en del av 0906 Arendal.

Standardtegn i tabeller