Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0917 0917 Stokken. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 276 50 20 30 94 87 7 37
1952 2 313 37 16 21  120 76 44 65
1953 2 378 55 15 40  133 88 45 85
1954 2 463 48 16 32 75 77 -2 30
1955 2 493 54 26 28 90 83 7 55
1956 2 548 42 10 32 99 85 14 46
1957 2 594 55 19 36 96 89 7 43
1958 2 637 48 21 27 88 82 6 33
1959 2 670 58 22 36 98 82 16 52
1960 2 722 51 31 20  123  110 13 25
1961 2 747 45 22 23  110 97 13 36
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0917 Stokken en del av 0918 Moland.

Standardtegn i tabeller