Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0916 0916 Flosta. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 304 27 25 2 30 62 -32 -30
1952 1 274 28 17 11 44 43 1 12
1953 1 286 18 20 -2 66 55 11 9
1954 1 295 20 16 4 38 75 -37 -33
1955 1 262 21 11 10 35 47 -12 -4
1956 1 258 18 22 -4 45 62 -17 -21
1957 1 237 17 19 -2 71 46 25 23
1958 1 260 24 14 10 38 49 -11 -1
1959 1 259 17 23 -6 42 62 -20 -26
1960 1 233 19 15 4 69 61 8 -15
1961 1 218 15 18 -3 25 35 -10 -13
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0916 Flosta en del av 0918 Moland.

Standardtegn i tabeller