Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0915 0915 Dypvåg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst2
1951 2 052 34 30 4 81  104 -23 -19
1952 2 033 31 32 -1 44 84 -38 -39
1953 1 994 35 31 4 44 80 -34 -30
1954 1 964 27 25 2 46 74 -28 -26
1955 1 938 27 24 3 66 83 -18 -6
1956 1 932 27 20 7 66  114 -49 -42
1957 1 890 25 18 7 57  116 -52 -45
1958 1 845 23 20 3 44 70 -26 -23
1959 1 822 22 26 -4 67 80 -13 -17
19602, 3 . . . . . . . .
1  Før 1960 er flyttinger fra og til utlandet ikke medregnet fordi det ikke finnes Folketellingshefte 1960 for 0915 Dypvåg.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1.1.1960 ble 0915 Dypvåg en del av 0914 Tvedestrand.

Standardtegn i tabeller