Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0913 0913 Søndeled. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 3 086 65 38 27  117  135 -18 9
1952 3 095 51 30 21  123  121 2 23
1953 3 118 59 30 29  118  116 2 31
1954 3 149 44 23 21  124  143 -19 2
1955 3 151 44 30 14  114  124 -10 11
1956 3 162 55 33 22  131  172 -41 -19
1957 3 143 72 33 39  149  147 2 41
1958 3 184 44 39 5  113  161 -48 -43
1959 3 141 60 41 19  116  135 -19 0
1960 3 141 47 21 26  165  159 6 9
1961 3 150 24 40 -16 93  126 -33 -30
1962 3 120 64 25 39  125  132 -7 32
1963 3 152 39 34 5  104  127 -23 -18
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0913 Søndeled en del av 0901 Risør.

Standardtegn i tabeller