Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0905 0905 Lillesand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 054 14 10 4 96 65 31 35
1952 1 089 16 24 -8 53 55 -2 -10
1953 1 079 22 14 8 68 45 23 31
1954 1 110 11 11 - 61 84 -23 -23
1955 1 087 18 8 10 61 79 -18 -19
1956 1 068 15 8 7 87 87 - 7
1957 1 075 16 6 10 58 91 -33 -23
1958 1 052 13 19 -6 83 95 -12 -18
1959 1 034 20 8 12 93 92 1 13
1960 1 047 16 26 -10 86 82 4 14
1961 1 061 38 16 22 98  118 -20 2
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0905 Lillesand en del av 0926 Lillesand.

Standardtegn i tabeller