Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0902 0902 Tvedestrand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger1 Utflyttinger1 Nettoinnflytting Folketilvekst2
1951 1 002 9 16 -7 77 77 -2 -9
1952  993 17 11 6 50  122 -73 -67
1953  926 7 11 -4 59 86 -26 -30
1954  896 14 16 -2 43 58 -19 -21
1955  875 18 16 2 87 77 4 45
1956  920 16 12 4 68 85 -17 -13
1957  907 12 10 2 70 66 6 8
1958  915 21 8 13 48 89 -41 -28
1959  887 12 14 -2 54 71 -17 -19
19603 . . . . . . . .
1  Før 1960 er flyttinger fra og til utlandet ikke medregnet fordi det ikke finnes Folketellingshefte 1960 for 0902 Tvedestrand.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
3  1.1.1960 ble 0902 Tvedestrand en del av 0914 Tvedestrand.

Standardtegn i tabeller