Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0634 0634 Uvdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 325 21 9 12 33 67 -34 -22
1952 1 303 20 16 4 22 34 -12 -8
1953 1 295 18 8 10 18 44 -26 -16
1954 1 279 25 6 19 21 33 -12 7
1955 1 286 26 10 16 32 44 -12 10
1956 1 296 14 10 4 36 80 -44 -40
1957 1 256 26 12 14 38 43 -5 9
1958 1 265 22 12 10 39 49 -10 0
1959 1 265 23 9 14 23 33 -10 4
1960 1 269 14 9 5 34 84 -50 -41
1961 1 228 20 17 3 21 39 -18 -15
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1962 ble 0634 Uvdal en del av 0633 Nore og Uvdal.

Standardtegn i tabeller