Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0630 0630 Øvre Sandsvær. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 298 30 22 8  151  133 18 26
1952 2 324 40 27 13  124  151 -27 -14
1953 2 310 38 22 16  169  113 56 72
1954 2 382 45 21 24  186  143 43 67
1955 2 449 44 23 21  180  145 35 32
1956 2 481 36 19 17  172  173 -1 16
1957 2 497 39 11 28  168  185 -17 11
1958 2 508 37 20 17  171  180 -9 8
1959 2 516 45 12 33  163  154 9 42
1960 2 558 36 18 18  165  151 14 26
1961 2 584 45 28 17  159  144 15 32
1962 2 616 37 16 21  208  162 46 67
1963 2 683 52 24 28  332  189  143  171
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0630 Øvre Sandsvær en del av 0604 Kongsberg.

Standardtegn i tabeller