Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0629 0629 Ytre Sandsvær. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 3 203 51 21 30  171  154 17 47
1952 3 250 55 26 29  104  140 -36 -7
1953 3 243 55 26 29  140  191 -51 -22
1954 3 221 57 28 29  120  146 -26 3
1955 3 224 60 34 26  127  159 -32 16
1956 3 240 51 34 17  127  144 -17 0
1957 3 240 63 37 26  135  113 22 48
1958 3 288 47 31 16  119  143 -24 -8
1959 3 280 43 29 14 79  139 -60 -46
1960 3 234 52 47 5  121  183 -62 -54
1961 3 180 42 35 7  123  138 -15 -8
1962 3 172 39 34 5 94  120 -26 -21
1963 3 151 36 42 -6  114  119 -5 -11
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0629 Ytre Sandsvær en del av 0604 Kongsberg.

Standardtegn i tabeller