Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0614 0614 Ådal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 3 315 51 21 30  145  174 -29 1
1952 3 316 50 24 26  128  130 -2 24
1953 3 340 66 36 30  155  136 19 49
1954 3 389 57 30 27  146  150 -4 23
1955 3 412 57 34 23  147  162 -15 17
1956 3 429 67 45 22  137  139 -2 20
1957 3 449 57 29 28  157  159 -2 26
1958 3 475 60 30 30  153  131 22 52
1959 3 527 61 42 19  124  179 -55 -36
1960 3 491 48 33 15  138  191 -53 -29
1961 3 462 40 31 9  120  116 4 13
1962 3 475 36 35 1 93  158 -65 -64
1963 3 411 51 44 7  128  104 24 31
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0614 Ådal en del av 0601 Ringerike.

Standardtegn i tabeller