Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0613 0613 Norderhov. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 13 089  228  108  120  709  647 62  182
1952 13 271  246  110  136  725  594  131  267
1953 13 538  231  102  129  742  710 32  161
1954 13 699  237  109  128  637  694 -57 71
1955 13 770  279  109  170  689  696 -7  186
1956 13 956  273  117  156  893  730  163  319
1957 14 275  268 97  171  820  759 61  232
1958 14 507  259  112  147  697  691 6  153
1959 14 660  262  104  158  727  765 -38  120
1960 14 780  247  127  120  724  868 -144 -70
1961 14 710  213  140 73  656  646 10 83
1962 14 793  232  141 91  833  695  138  229
1963 15 022  229  133 96  736  711 25  121
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0613 Norderhov en del av 0601 Ringerike.

Standardtegn i tabeller