Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0612 0612 Hole. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 2 570 61 17 44  237  190 47 91
1952 2 661 51 18 33  171  249 -78 -45
1953 2 616 56 29 27  202  219 -17 10
1954 2 626 41 18 23  189  196 -7 7
19552 2 642 47 22 25  237  196 41  115
1956 2 757 55 24 31  206  198 8 39
1957 2 796 51 16 35  212  189 23 58
1958 2 854 60 28 32  237  178 59 91
1959 2 945 59 33 26  200  223 -23 3
1960 2 948 53 24 29  269  260 9 -16
1961 2 932 58 26 32  290  204 86  118
1962 3 050 58 27 31  202  199 3 34
1963 3 084 56 32 24  299  223 76  100
19643 . . . . . . . .
1965 . . . . . . . .
1966 . . . . . . . .
1967 . . . . . . . .
1968 . . . . . . . .
1969 . . . . . . . .
1970 . . . . . . . .
1971 . . . . . . . .
1972 . . . . . . . .
1973 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . .
19774 3 915 41 45 -4  257  283 -26 -30
1978 3 885 43 51 -8  236  226 10 19
1979 3 904 44 51 -7  345  229  116  110
19805 4 027 34 58 -24  291  306 -15 -40
1981 3 987 41 44 -3  382  249  133  131
1982 4 118 29 50 -21  347  272 75 54
1983 4 172 42 47 -5  236  256 -20 -26
1984 4 146 45 45 -  343  274 69 69
1985 4 215 45 64 -19  335  292 43 21
1986 4 236 39 66 -27  322  260 62 34
1987 4 270 50 60 -10  346  268 78 72
1988 4 342 58 34 24  352  291 61 80
1989 4 422 64 45 19  458  418 40 63
1990 4 485 56 68 -12  334  273 61 46
1991 4 531 61 40 21  326  350 -24 -5
1992 4 526 58 49 9  338  303 35 47
1993 4 573 62 41 21  288  305 -17 3
1994 4 576 52 53 -1  359  305 54 54
1995 4 630 60 50 10  389  314 75 80
1996 4 710 52 45 7  330  308 22 26
1997 4 736 67 54 13  344  306 38 51
1998 4 787 54 40 14  401  300  101  114
1999 4 901 60 54 6  399  330 69 76
2000 4 977 54 51 3  371  326 45 47
2001 5 024 59 48 11  424  342 82 93
2002 5 117 48 41 7  365  408 -43 -17
2003 5 100 65 35 30  425  355 70 99
2004 5 199 63 53 10  378  360 18 30
2005 5 229 55 50 5  404  330 74 78
2006 5 307 53 42 11  468  350  118  129
2007 5 436 62 39 23  489  323  166  186
2008 5 622 71 41 30  541  335  206  239
2009 5 861 68 48 20  404  307 97  115
2010 5 976 77 45 32  518  390  128  164
2011 6 140 65 47 18  553  389  164  182
2012 6 322 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1955 ble 9 personer overført fra 0626 Lier til 0612 Hole.
3  4/1 1964 ble 0612 Hole en del av 0601 Ringerike.
4  1/1 1977 ble 0601 Ringerike delt i to kommuner, 0605 Ringerike og 0612 Hole, der Hole var identisk med kommunen med samme nummer og navn før 1964.
5  Ved grenseregulering 1/1 1980 ble 13 personer overført fra 0605 Ringerike til 0612 Hole.

Standardtegn i tabeller