Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0611 0611 Tyristrand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst1
1951 1 565 35 13 22 68 81 -13 9
1952 1 574 28 19 9 74 71 3 12
1953 1 586 30 11 19 57 55 2 21
1954 1 607 27 17 10 50 41 9 19
1955 1 626 23 10 13 83 88 -5 -10
1956 1 616 22 11 11 63 52 11 22
1957 1 638 22 19 3 57 37 20 23
1958 1 661 26 20 6 57 39 18 24
1959 1 685 20 22 -2 69 44 25 23
1960 1 708 18 20 -2 76 68 8 21
1961 1 729 22 22 0 62 93 -31 -31
1962 1 698 22 22 0 63 73 -10 -10
1963 1 688 23 26 -3 89 60 29 26
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0611 Tyristrand en del av 0601 Ringerike.

Standardtegn i tabeller