Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0539 0539 Torpa. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1962
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 792 61 20 41 75  130 -55 -14
1952 2 778 44 21 23 81 98 -17 6
1953 2 784 48 24 24  115  120 -5 19
1954 2 803 40 27 13 49  103 -54 -41
1955 2 762 44 20 24 79  123 -44 -13
1956 2 749 49 24 25 82  138 -56 -31
1957 2 718 52 22 30 94  105 -11 19
1958 2 737 33 31 2 77  111 -34 -32
1959 2 705 31 29 2 71 98 -27 -25
1960 2 680 42 27 15 62  116 -54 -18
1961 2 662 32 23 9 65  116 -51 -42
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0539 Torpa en del av 0538 Nordre Land.

Standardtegn i tabeller