Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0537 0537 Fluberg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1962
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 259 40 22 18  147  132 15 33
1952 2 292 36 34 2 83 99 -16 -14
1953 2 278 40 20 20  110  159 -49 -29
1954 2 249 32 23 9  105 94 11 20
1955 2 269 45 25 20  153  135 18 47
1956 2 316 46 28 18  108  113 -5 13
1957 2 329 48 23 25  152  180 -28 -3
1958 2 326 61 27 34  139  130 9 43
1959 2 369 26 28 -2 97  126 -29 -31
1960 2 338 41 25 16  127  129 -2 -
1961 2 338 27 17 10 91  133 -42 -32
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0537 Fluberg (unntatt 196 personer overført til 0538 Nordre Land) en del av 0536 Søndre Land.

Standardtegn i tabeller