Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0535 0535 Brandbu. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 6 559  119 50 69  341  341 - 69
1952 6 628  113 59 54  251  306 -55 -1
1953 6 627  126 57 69  278  351 -73 -4
1954 6 623  126 53 73  184  304 -120 -47
1955 6 576  116 62 54  258  319 -61 -11
1956 6 565  132 51 81  180  286 -106 -25
1957 6 540  123 52 71  204  281 -77 -6
1958 6 534  112 77 35  234  283 -49 -14
1959 6 520  123 58 65  212  252 -40 25
1960 6 545  118 63 55  309  455 -146 -65
1961 6 480 90 62 28  236  267 -31 -3
19622 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1962 ble 0535 Brandbu en del av 0534 Gran.

Standardtegn i tabeller