Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0531 0531 Kolbu. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 881 57 21 36  140  141 -1 35
1952 2 916 56 18 38 68  103 -35 3
1953 2 919 60 20 40 83  139 -56 -16
1954 2 903 52 29 23  140  139 1 24
1955 2 927 48 18 30 86  148 -62 29
1956 2 956 64 28 36  131  157 -26 10
1957 2 966 41 17 24  142  143 -1 23
1958 2 989 63 17 46  138  137 1 47
1959 3 036 56 27 29 83  135 -52 -23
1960 3 013 50 28 22 99  139 -40 -64
1961 2 949 42 30 12  106  110 -4 8
1962 2 957 50 34 16 97  142 -45 -29
1963 2 928 54 22 32 80  134 -54 -22
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble del av 0531 Kolbu en del av 0528 Østre Toten.

Standardtegn i tabeller