Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0530 0530 Eina. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 578 38 14 24 68 76 -8 16
1952 1 594 40 15 25 52 86 -34 -9
1953 1 585 35 17 18 82 79 3 21
1954 1 606 31 16 15 57 79 -22 -7
1955 1 599 29 11 18 49 77 -28 -
1956 1 599 24 14 10 97 76 21 31
1957 1 630 31 16 15 62 97 -35 -20
1958 1 610 25 12 13 52 77 -25 -12
1959 1 598 21 18 3 57 47 10 13
1960 1 611 24 11 13 84  112 -28 -16
1961 1 595 28 14 14 72 57 15 29
1962 1 624 24 21 3 51 67 -16 -13
1963 1 611 25 23 2 64 86 -22 -20
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble del av 0530 Eina en del av 0529 Vestre Toten.

Standardtegn i tabeller