Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0527 0527 Vardal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 8 748  182 73  109  582  444  138  247
1952 8 995  181 65  116  653  483  170  286
1953 9 281  184 59  125  662  555  107  232
1954 9 513  202 59  143  778  492  286  429
1955 9 942  184 70  114  706  572  134  264
19562 8 834  169 65  104  533  587 -54 50
1957 8 884  164 54  110  519  507 12  122
1958 9 006  161 68 93  527  497 30  123
1959 9 129  174 49  125  470  491 -21  104
1960 9 233  178 64  114  651  580 71  208
1961 9 441  162 64 98  518  467 51  149
1962 9 590  155 71 84  524  614 -90 -6
1963 9 584  150 65 85  540  510 30  115
19643 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.7.1955 ble 1372 personer overført fra 0527Vardal til 0502 Gjøvik.
3  1.1.1964 ble 0527 Vardal (unntatt 87 personer som ble overført til 0529 Vestre Toten) en del av 0502 Gjøvik.

Standardtegn i tabeller