Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0526 0526 Snertingdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 617 37 26 11  101  147 -46 -35
1952 2 582 44 17 27  104  120 -16 11
1953 2 593 46 24 22  130  121 9 31
1954 2 624 47 22 25  104  120 -16 9
1955 2 633 47 23 24 99  172 -73 -37
1956 2 596 39 16 23  125  160 -35 -12
1957 2 584 42 24 18  136  162 -26 -8
1958 2 576 44 23 21 93  109 -16 5
1959 2 581 48 36 12 69 86 -17 -5
1960 2 576 35 15 20 73  147 -74 -59
1961 2 517 40 34 6 81 95 -14 -8
1962 2 509 39 31 8 89  115 -26 -18
1963 2 491 43 34 9 79  108 -29 -20
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0526 Snertingdal en del av 0502 Gjøvik.

Standardtegn i tabeller