Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0525 0525 Biri. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 265 57 28 29  177  192 -15 14
1952 3 279 72 23 49  150  186 -36 13
1953 3 292 46 25 21  140  182 -42 -21
1954 3 271 64 35 29  125  177 -52 -23
1955 3 248 81 29 52  148  169 -21 33
1956 3 281 59 28 31 90  131 -41 -10
1957 3 271 68 33 35  139  138 1 36
1958 3 307 53 37 16  120  135 -15 1
1959 3 308 50 35 15  119  133 -14 1
1960 3 309 58 31 27  114  137 -23 10
1961 3 319 48 34 14  105  141 -36 -22
1962 3 297 42 31 11  119  160 -41 -30
1963 3 267 50 36 14  134  141 -7 7
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0525 Biri en del av 0502 Gjøvik.

Standardtegn i tabeller