Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0524 0524 Fåberg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 10 052  182 63  119  897  758  139  258
1952 10 310  201 75  126  902  786  116  242
1953 10 552  222 64  158  981  769  212  370
1954 10 922  232 93  139 1 121  832  289  428
1955 11 350  234 87  147 1 042  915  127  211
1956 11 561  236 92  144 1 129  963  166  310
1957 11 871  253 75  178 1 080 1 029 51  229
1958 12 100  221 77  144 1 012  950 62  206
1959 12 306  226 84  142  879 1 000 -121 21
1960 12 327  247 84  163 1 303  974  329  358
1961 12 685  217 75  142 1 045  902  143  285
1962 12 970  243 68  175 1 085  938  147  322
1963 13 292  250  107  143 1 069 1 123 -54 89
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 0524 Fåberg en del av 0501 Lillehammer.

Standardtegn i tabeller