Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0523 0523 Vestre Gausdal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1962
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 819 36 35 1 79  109 -30 -29
1952 2 790 44 22 22 81  106 -25 -3
1953 2 787 40 38 2 66  110 -44 -42
1954 2 745 36 22 14 86  128 -42 -28
1955 2 717 51 14 37  105  152 -47 37
1956 2 754 56 23 33 95  156 -61 -21
19572 2 726 49 29 20  140  148 -8 12
1958 2 738 40 20 20 84  137 -53 -33
1959 2 705 45 18 27 80  113 -33 -6
1960 2 699 47 27 20  106  187 -81 -69
1961 2 630 51 26 25 70  135 -65 -40
19623 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Høsten 1956 ble 7 personer overført fra 0523 Vestre Gausdal til 0519 Sør-Fron.
3  1.1.1962 ble 0523 Vestre Gausdal en del av 0522 Gausdal.

Standardtegn i tabeller