Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0519 0519 Sør-Fron. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 609 87 36 51  100  143 -43 8
1952 3 617 64 33 31  118  148 -30 1
1953 3 618 78 35 43  104  142 -38 5
1954 3 623 66 20 46  139  159 -20 26
1955 3 649 53 30 23  162  172 -10 31
1956 3 680 73 30 43  116  196 -80 -44
19572 3 643 43 27 16  153  195 -42 -26
1958 3 617 77 35 42  171  179 -8 34
1959 3 651 62 34 28  173  197 -24 4
1960 3 655 67 52 15  194  221 -27 9
1961 3 664 43 34 9  173  160 13 22
1962 3 686 60 30 30  126  180 -54 -24
1963 3 662 70 36 34  147  153 -6 28
19643 3 690 44 36 8  144  179 -35 -27
1965 3 663 63 43 20  160  195 -35 -15
1966 . . . . . . . .
1967 . . . . . . . .
1968 . . . . . . . .
1969 . . . . . . . .
1970 . . . . . . . .
1971 . . . . . . . .
1972 . . . . . . . .
1973 . . . . . . . .
1974 . . . . . . . .
1975 . . . . . . . .
1976 . . . . . . . .
19774 3 509 23 37 -14  134  117 17 3
1978 3 512 27 41 -14  162  127 35 21
1979 3 533 24 39 -15  165  129 36 21
1980 3 554 37 46 -9  155  116 39 30
1981 3 584 35 43 -8  153  111 42 34
1982 3 618 35 42 -7  138  126 12 5
1983 3 623 45 40 5  119  165 -46 -41
1984 3 582 39 47 -8  175  144 31 21
1985 3 603 35 45 -10 80  143 -63 -72
1986 3 531 30 42 -12  136  128 8 -5
1987 3 526 35 44 -9  128  157 -29 -38
1988 3 488 37 37 -  135  130 5 2
1989 3 490 38 46 -8  157  153 4 -4
1990 3 486 51 54 -3  164  154 10 7
1991 3 493 38 39 -1  113  125 -12 -7
1992 3 486 44 54 -10 90  104 -14 -24
1993 3 462 40 57 -17  119 97 22 2
1994 3 464 34 59 -25  124  135 -11 -34
1995 3 430 41 51 -10  119  136 -17 -26
1996 3 404 37 33 4  110  136 -26 -22
1997 3 382 36 49 -13  123  136 -13 -27
1998 3 355 40 54 -14  176  153 23 9
1999 3 364 33 50 -17  100  125 -25 -42
2000 3 322 46 39 7  119  111 8 15
2001 3 337 30 45 -15  132  131 1 -14
2002 3 323 40 35 5  121  113 8 12
2003 3 335 30 40 -10 86  120 -34 -43
2004 3 292 30 46 -16  109  115 -6 -21
2005 3 271 29 35 -6  113  147 -34 -40
2006 3 231 25 38 -13 97  116 -19 -32
2007 3 199 27 43 -16  115  128 -13 -29
2008 3 170 33 36 -3  133  117 16 13
2009 3 183 28 41 -13  125  120 5 -8
2010 3 175 46 26 20  144  128 16 37
2011 3 212 31 44 -13  165  153 12 -4
2012 3 208 ... ... ... ... ... ... ...
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  27.7.1956 ble 7 personer overført fra 0523 Vestre Gausdal til 0519 Sør-Fron.
3  1.1.1966 ble 0519 Sør-Fron en del av 0518 Fron.
4  1.1.1977 ble 0518 Fron delt i to kommuner, 0516 Nord-Fron og 0519 Sør-Fron, identisk med kommunene med samme navn før sammenslåingen.

Standardtegn i tabeller