Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0516 0516 Heidal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 780 41 13 28 40 77 -37 -9
1952 1 771 36 18 18 31 50 -19 -1
1953 1 770 39 19 20 45 48 -3 17
1954 1 787 33 14 19 39 63 -24 -5
1955 1 782 33 12 21 52 71 -19 4
1956 1 786 40 10 30 47 81 -34 -4
1957 1 782 31 20 11 51 79 -28 -17
1958 1 765 27 12 15 35 53 -18 -3
1959 1 762 36 10 26 26 57 -31 -5
1960 1 757 28 13 15 24 59 -35 -21
1961 1 736 30 11 19 47 41 6 25
1962 1 761 28 5 23 20 59 -39 -16
1963 1 745 26 20 6 35 56 -21 -15
1964 1 730 31 10 21 23 43 -20 1
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1965 ble 0516 Heidal en del av 0517 Sel.

Standardtegn i tabeller