Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0440 0440 Kvikne. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 307 15 10 5 52 68 -16 -11
1952 1 296 19 15 4 45 57 -12 -8
1953 1 288 21 15 6 36 58 -22 -16
1954 1 272 19 18 1 49 62 -13 -12
1955 1 260 21 22 -1 38 51 -13 16
1956 1 276 27 16 11 35 68 -33 -22
1957 1 254 16 18 -2 35 86 -51 -53
1958 1 201 16 14 2 34 45 -11 -9
1959 1 192 20 12 8 59 63 -4 4
1960 1 196 19 14 5 36 66 -30 -31
1961 1 165 22 16 6 35 43 -8 -2
1962 1 163 17 21 -4 48 49 -1 -5
1963 1 158 14 17 -3 41 79 -38 -41
1964 1 117 17 18 -1 24 48 -24 -25
1965 1 092 22 7 15 28 51 -23 -8
19662 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1966 ble Kvikne sokn av 0440 Kvikne kommune overført til 0437 Tynset (664 personer). Resten av 0440 Kvikne kommune - Innset sokn - ble overført til 1635 Rennebu (420 personer).

Standardtegn i tabeller