Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0433 0433 Øvre Rendal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 852 31 23 8 59 71 -12 -4
1952 1 848 37 15 22 55 79 -24 -2
1953 1 846 27 10 17 41 70 -29 -12
1954 1 834 38 27 11 54 78 -24 -13
1955 1 821 34 17 17 37 70 -33 -22
1956 1 799 38 21 17 49 65 -16 1
1957 1 800 38 24 14 40 88 -48 -34
1958 1 766 32 14 18 38 61 -23 -5
1959 1 761 27 20 7 57 47 10 17
1960 1 778 28 21 7 32 95 -63 -34
1961 1 744 12 23 -11 52 73 -21 -32
1962 1 712 17 17 0 38 54 -16 -16
1963 1 696 25 27 -2 56 85 -29 -31
1964 1 665 20 18 2 34 72 -38 -36
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 0433 Øvre Rendal en del av 0432 Rendalen.

Standardtegn i tabeller