Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0431 0431 Sollia. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  467 10 4 6 13 35 -22 -16
1952  451 6 4 2 9 17 -8 -6
1953  445 7 4 3 18 25 -7 -4
1954  441 8 1 7 7 19 -12 -5
1955  436 4 2 2 20 23 -3 15
1956  451 5 3 2 21 33 -12 -10
1957  441 6 9 -3 7 26 -19 -22
1958  419 2 1 1 21 21 0 1
1959  420 5 4 1 10 15 -5 -4
1960  416 7 3 4 22 33 -11 -18
1961  398 2 4 -2 6 20 -14 -16
1962  382 4 9 -5 10 13 -3 -8
1963  374 6 4 2 12 11 1 3
1964  377 1 6 -5 8 24 -16 -21
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1965 ble 0431 Sollia en del av 0430 Stor-Elvdal.

Standardtegn i tabeller