Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0424 0424 Hof. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 466 61 36 25  121  168 -47 -22
1952 3 444 75 33 42  126  148 -22 20
1953 3 464 63 19 44  143  135 8 52
1954 3 516 56 41 15 89  139 -50 -35
1955 3 481 57 34 23 84  145 -61 -30
1956 3 451 49 39 10  111  161 -50 -40
1957 3 411 49 34 15  115  144 -29 -14
1958 3 397 45 38 7 98  129 -31 -24
1959 3 373 51 28 23  114  168 -54 -31
1960 3 342 39 30 9  100  137 -37 -27
1961 3 315 42 34 8 69  107 -38 -30
1962 3 285 41 32 9 86  158 -72 -63
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1963 ble 0424 Hof en del av 0425 Åsnes.

Standardtegn i tabeller