Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0422 0422 Brandval. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 4 709 59 30 29  177  203 -26 3
1952 4 712 68 36 32  134  173 -39 -7
1953 4 705 74 35 39  162  194 -32 7
1954 4 712 57 33 24  151  182 -31 -7
1955 4 705 73 48 25  132  176 -44 12
1956 4 717 59 47 12  150  225 -75 -63
1957 4 654 61 38 23  164  183 -19 4
1958 4 658 64 33 31  123  154 -31 0
1959 4 658 64 55 9  132  235 -103 -94
1960 4 564 58 47 11 99  196 -97 -84
1961 4 480 54 52 2  126  149 -23 -21
1962 4 459 55 43 12  165  191 -26 -14
1963 4 445 49 57 -8  150  203 -53 -61
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0422 Brandval en del av 0402 Kongsvinger.

Standardtegn i tabeller