Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

0421 0421 Vinger. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 5 648 87 46 41  319  303 16 57
1952 5 705 94 54 40  326  292 34 74
1953 5 779 91 45 46  302  323 -21 25
1954 5 804 92 42 50  419  356 63  113
1955 5 917  109 55 54  328  307 21 78
1956 5 995 96 52 44  363  365 -2 42
1957 6 037  105 48 57  324  365 -41 16
1958 6 053 91 49 42  339  358 -19 23
1959 6 076  104 46 58  342  378 -36 22
1960 6 098 81 45 36  299  367 -68 -8
1961 6 090 76 57 19  338  347 -9 10
1962 6 100  102 54 48  415  335 80  128
1963 6 228 76 71 5  413  389 24 29
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 0421 Vinger en del av 0402 Kongsvinger.

Standardtegn i tabeller